Thursday, June 2, 2011

Debate - WSDC - Youth Not Interested in Politics (In Slovenian)Finale državnega debatnega turnirja v Kranju 2011
Debatna trditev: »Volilna abstinenca mladih je dokaz za nezanimanje mladih za politiko.«

No comments:

Post a Comment